Izreke o Istini i Laži

Ako zatvorite vrata svim manama, i istina će ostati napolju. (Tagore)

Bez ljudske emocije nikad nije bilo, niti može biti ljudskog traženja istine. (Lenjin)

Biti prirodan je jednostavno poza, i to poza koja najviše nervira. (Vajld)

Bodrenje je najviši odlik laskanja. (Vulf)

Bolje je verovati svojim očima nego tuđim rečima. (Tajmur)

Budi prijatelj istine do mučeništva, ali ne budi njen zaštitnik do netrpeljivosti. (Sartr)

Budi uvek spreman da govoriš ono što misliš, pa će te podli ljudi izbegavati. (Nehru)

Čak i štetna istina vredi više od korisne laži. (Man)

Cinik je čovek koji svemu zna cenu, a ničemu vrednost. (Vajld)

Čuvajte se brbljivaca koji žrtvuju smisao radi praznih i gromkih reci. (Balzak)

Da bismo održali reč, najbolje je da je nikad i ne dajemo, (Napoleon)

Da nije obmana, čovečanstvo bi izumrlo od očaja i dosade. (Frans)

Diplomati možete bez rizika poveriti i najdelikatniju istinu. On ionako neće poverovati u nju. (Kavur)

Dočekajmo vreme onakvi kako nas ono traži. (Šekspir)

Filozofija ima tu dobru osobinu što služi našoj utehi, zbog svoje beskorisnosti. (Strindberg)

Govori ono što koristi drugima i tebi, kloni se neozbiljnog govorenja. (Franklin)

Govoriti iskreno često je najveća pustolovina. (Direnmat)

Ima istina, koje nisu za sve ljude, niti za sva vremena. (Volter)

Ispravan čovek se može postideti čak i pred psom. (Čehov)

Istina je jedina stvar koja se ne može ulepšati i bez koje se propadne. (Rostan)

Istina se nikada ne može reći tako da bi se razumela, a da joj se ne bi verovalo. (Blejk)

Istorija je sveukupan zbir činjenica koje mogu da se priznaju pred javnošću. (Adenauer)

Izlečiti se može jedino udarcem mača, ali nipošto jednim udarcem jezika. (Gandi)

Izreku: »Ćutanje je zlato«, proturili su oni što su se obogatili pričom. (Crnčević, N.)

Jedi da zadovoljiš sebe, a odevaj se da zadovoljiš druge. (Franklin)

Jedna od najznačajnijih osobina histeričnih i ovlaš histerič-nih priroda nije samo njihova sposobnost da dobro lažu nego i da same sebe lažu. (Cvajg)

Kad protiv nekog lika čovek ne bi mogao da kaže ništa sem onoga što može da dokaže, istorija ne bi bila ni napisana. (Semjuel Džonson)

Kad se žalimo da nam mnogi ljudi dosađuju i kradu vreme svojim posetama i razgovorima i svojim traženjem save-ta ili usluga, mi to činimo samo napola iskreno. U stvari, jedino što mi žalimo to je: što to nisu neki drugi i drukčiji ljudi. I ništa drugo. (Andrić)

Kako je teško biti hvalisavac! Mudraci ga preziru, budale mu se dive, gotovani žive od njega, a on je sam rob sop-stvenog hvalisanja. (Bekon)

Kao prah sa voćke koja ide od ruke do ruke, sa čoveka spadne najpre ono što je najfinije na njemu. (Andrić)

Klevećite, klevećite, nešto će od toga uvek ostati. (Petrov)

Kleveta je kiša koja pljušti po svima onima koji — uspeva-ju. (Volter)

Ko bi sa samog sebe svukao sve iluzije, ostao bi go. (Graf)

Ko ćuti, neka ga ne more brige: čovek ostaje skriven pod jezikom. (Gete)

Ko gleda kroz naočare nepoverenja, on vidi gusenice i u kiselom kupusu. (Bus)

Ko laže za tebe, lagaće i protiv tebe. (Narodna poslovica)

Ko najsporije obećava, uvek najvernije ispunjava svoje obe ćanje. (Ruso)