Izreke o Uspjehu 2

Izgrađivati zemlju možda je značajnije nego njome vladati. (De Gol)

Jedno zvanje vredi uvek samo onoliko koliko je čovek kadar iz njega da stvori. (Cvajg)

Još uvek je bolje biti luđak u modi, nego izvan nje. (Kant)

Kad čovek nije baš najraspoloženiji za posao, uvek mu u pomoć pritekne — glavobolja. (Sartr)

Kad jedan film uspe, onda je to profit. Kad nema uspeha, to je onda umetnost. (Ponti)

Kad radi, čovekov položaj je stojeći; Kad ne radi, njegov položaj je sedeći; Kad traži rad, klečeći; Kad brine o tuđem radu, ležeći. (Bulatović)

Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio. (Hemingvej)

Kad već nemaju drugih izvanrednih sposobnosti, neki među nama obično se hvale da su velike pijanice. (Petefi)

Kakva je ogromna razlika između varvarizma koji prethodi kulturi i varvarizma koji dolazi posle nje! (Fridrih Hebel)

Katkad se postaje neko tek kad se ne želiš više biti niko. (Brant)

Ko hoće nešto da učini, nađe način, ko neće ništa da učini, nađe opravdanje. (Pikaso)

Ko je duhovit, najjači je. (Igo)

Ko želi da bude svuda — nije nigde. (Li)

Ko želi da peva, uvek će naći pesmu. (Švedska poslovica)

Koliko je ljudi koji ne misle sami nego žive od misli koje su izmislili drugi. (Dostojevski)

Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje. (Sokrat)

Ljudi koji su završili posebne studije sede bez posla, ili rade na mestima koja nemaju ništa zajedničko s njihovom strukom. Zato je viša tehnička naobrazba u nas još neproduktivna… (Čehov)

Ljudi nas često bolje razumeju kad im manje pričamo. (Strindberg)

Ljudima koji ne moraju da obave neki posao ništa nije nemoguće. (Malro)

Luđak ima uvek prednost pred nadarenim čovekom, večito je zadovoljan sam sa sobom. (Napoleon)

Majka korisnih vještina je bijeda, a lijepih obilje. Otac onih prvih je razum … (Šopenhauer)

Manje uživamo u onome što smo postigli nego u onome čemu se nadamo. (Ruso)

Mi smrtnici, postižemo besmrtnost u stvarima koje ostaju posle nas, koje stvaramo zajedničkim snagama. (Albert Einstein)

Neshvaćeni ostaju samo oni koji ili sami ne znaju šta hoće ili nisu vredni da budu shvaćeni. (Turgenjev)

Neuravnotežene prirode posle naglih uspona uvek same padnu. (Cvajg)

Nezadovoljstvo je podsticaj napretka. (Tagore)

Nije dovoljno da čovek bude spreman za obavljanje svoje dužnosti: treba da zna šta mu je dužnost. (Polaček)

Nije veliki onaj čovek koji mnogo zna, nego onaj koji je mnogo razmišljao. (Remark)

Niko ne uspeva tako brzo kao onaj koji se koristi tuđom greškom. (Bekon)

Niko nije velik čovek u očima svoga sobara. (Rable)

Nisam se mešao u politiku jer nisam verovao da jedan glumac može da postane predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Sada tek vidim koliko sam pogrešio. (Vels)