Izreke o Uspjehu

Ako želite da ništa ne radite, zaljubite se u ono što radite. (Svift)

Ako želite da uspete u društvu, ubijte svoju savest. (Mirabo)

Ali samo onaj ne greši ko ništa ne radi. (Lenjin)

Beskrajan je put koji ničemu ne vodi.(Kovačevič, P.)

Bogu se obraćamo samo onda, kad hoćemo da postignemo nemoguće. Za moguće su nam dovoljni i ljudi. (Lagerlef)

Bolje je biti tri dana čekić, nego godinu dana nakovanj. (Ibn Zafar)

Bolje je da na čelu ovaca ide lav, nego da ispred lavova ide ovca. (Defo)

Bolje je poslovati s ljudima koji nešto žele, nego s onima koji su postigli šta žele. (Bekon)

Brbljivac je slab radnik. (Šekspir)

Brige više ubijaju čoveka nego rad. Zbog toga puno ljudi umire, jer je više onih koji kukaju, nego onih koji rade (Buhvald)

Čeprkajući po hrpi đubra Petao nađe zrno bisera. (Kirilov)

Čovek bez strpljenja je kao lampa bez špiritusa. (Segovija)

Čovek se može zaustaviti kad se penje, ali ne i kad pada. (Napoleon)

Čovek sve može samo ako hoće. (Gorki)

Čoveka primaju u društvo prema odeći koju nosi, a ispraćaju ga prema duhu koji je pokazao. (Šolohov)

Čoveka smatraju objektivnim ako se slaže sa drugima. (Gvareski)

Da bi izvršio velika dela, čovek treba da živi kao da ne mora nikad da umre. (Dizraeli)

Da bi skrenuo pažnju na sebe, čovek nekad mora da stigne poslednji na cilj. (Likok)

Da bi ste bili popularni, morate biti osrednji. (Vajld)

I svaki uzlet opet se završava na zemlji. (Simić)

Ima mnogo starih ideja koje, katkad, iznenadno, postaju nove. (Dostojevski)

Iskustvo je kao čačkalica: služi samo vama. (Pitigrili)

Iskustvo nam upravo daje mogućnost da se dobro snađemo u životu, dok nas nedostatak iskustva prepušta slučaju. (Platon)

Ispred svega treba postaviti dužnost, a u drugi red plod koji se njome postiže. (Konfučije)