Latinske Izreke 5

Recta linea brevissima, recta via tutissima – Prava linija je najkraća, pravi put je najsigurniji

Reliquiae reliquiarum – Ostatak ostatka

Repetitio mater studiorum est – Ponavljanje je majka znanja

Res, non verba – Djela, ne riječi

Res publica – Opšta (javna) stvar

Risu inepto res ineptior nulla est – Nema neukusnije stvari od neukusnog (neumjesnog) smijeha

Risum teneatis? – Možete li da se ne nasmijete?

Sapienti sat – Pametnome dosta

Sapiens homo omnia sea secum portat – (Pametan čovjek sve svoje sobom nosi – doslovno zn.). Osim znanja ništa nam nije potrebno

Scio sed Carthaginem necesse delere est – Mislim da Kartaginu treba razoriti (Scipio Afrikanis – rimski senator)

Semper dic verum, vacuam duc crimine vitam, fer patienter onus, fac sapienter opus. – Uvijek govori istinu, ne čini zlo, strpljivo podnosi teret, razumno radi posao

Senatus Romanus populusque – Rimski senat i narod

Si fueris Romae, Romano vivito more, si fueris alibi, vivito sicut ibi – Ako budeš u Rimu, živi na rimski način, ako budeš na drugom mjestu, živi kao onde

Sic itur ad astra – Dotaći zvijezde

Sic transit gloria mundi – Tako prolazi slava svijeta

Sine lingua Latina nullum inteligentia – Bez znanja latinskog jezika nema obrazovanja

Sine lege autem poena conscientia est – Kada nema zakona, kazna je savjest

Si vis pacem, para bellum – Ako želiš mir, spremaj se za rat

Sub rosa – (Ispod ruže – doslovno zn.). U tajnosti, u povjerenju

Sub voce – Pod rječju

Suaviter in modo, fortier in re! – U načinu blago, u suštini nepropustljivo!

Sunt facta verbis difficiliora – Teža su djela nego riječi – Ciceron

Surdo fabulam naras – Gluhom pričaš priču (uzalud mu govoriš)

Tabula Pythagorica – Tablica množenja

Tabula rasa – (Izbrisana tablica – doslovno zn.). Čistina

Tantum possumus quantum scimus – Toliko možemo koliko znamo

Tempori parce! – Štedi vrijeme!

Teneo te, Africa! – Držim te, Afriko! – Svetonije pripisao Cezaru

Tertium non datur – Trećega nema

Testis unus, testis nullus! – Jedan svjedok nikakav svjedok!

Timeo Danaos et donna ferentes – Bojim se Danajaca i kada darove nose

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito – Ne ustukni pred nedaćom već joj hrabro u susret kreni – Vergilije

Tu quoque, Brute, mi fili? – Zar i ti, sine Brute? – Cezar