Latinske Izreke

Acta est fabula – Predstava je završena – Svetonije pripisuje Avgustu

Ad kalendas Graecas – O grčkim kalendama (nikada)

Ad litteram – Doslovno

Alea iacta est – Kocka je bačena – Svetonije pripisuje Cezaru

Amor vincit omnia – Ljubav sve pobjeđuje

Amicus certus in re incerta cernitur – Pravi se prijatelj poznaje u nevolji

Ancoras tollere – Dići sidra; odmagliti

Anima candida – Čista (poštena) duša

Ante meridiem – Prije podne

Arbiter elegantiae – Sudija otmjenosti

Ars longa, vita brevis – Umjetnost je duga, a život kratak

Ars poetica – Pjesništvo

Asinus asinum vricat – Magarac magarca gladi

Audaces fortuna iuvat – Hrabrima pomaže sreća – Vergilije

Audiautur et altera pars – Neka se čuje i druga strana

Aurora musis amica est – Zora je muzama prijateljica

Ave Caesarae, morituri te salutant! – Zdravo, Cezare, umirući (oni koji će umrijeti) te pozdravljaju

Bellum omnium in omnes – Rat sviju protiv svih

Vene vixit qui bene latuit – Dobro je živio ko je neopažen živio – Rene Dekart

Bibere humanum est, ergo bibamus – Piti je ljudski, zato pijmo

Bovi imponere clitellas – Volu staviti samar