Mudre Izreke o Ljubavi 3

Ljubavne rane može izliječiti samo onaj tko ih je zadao.

Ljubav, vjernost, vjera i pravda otišli su na spavanje; kad se probude na svijetu će sve biti bolje.

Voli me da te mogu voljeti, drži me da te mogu držati.

Kome se ljubav smije, taj poznaje samo šalu i radost.

Ostavi onome koji voli ono što voli, jer ako mu kažeš da ostavi ono što voli, on će i dalje voljeti ono što voli, a tebe će mrziti.

Nije dovoljno ljubav posaditi, treba je i zalijevati.

Da bismo nekoga dolično voljeli, treba ga tako voljeti kao da će sutra umrijeti.

Ljubav je staklo koje se lomi ako ga čovjek primi suviše nesigurno ili suviše čvrsto.

Upravo zato što je tako topao, osmijeh je ljepši od bilo kojeg cvijeta na svijetu.

Biti zaljubljen ne znači nužno i voljeti. Biti zaljubljen je određeno stanje; voljeti je čin. Stanje podnosimo, za čin se odlučujemo.

Od svih istina najdublje su i najtrajnije istine srca.

Nitko nije obavezan da drugog voli više nego sebe sama.

Nije se teško zaljubiti, nego je to teško reći.

Ljubav je aktivna briga za život i razvitak osobe koju volimo.

Kad pripadam tebi, tad konačno potpuno pripadam i samome sebi.

Je li ljubav umjetnost? Tada zahtijeva znanje i napor!

Postoje dva suprotstavljena načina kako čovjek može voljeti sebe: nesebično i sebično. Samo prvi način služi samoodržanju, dok je drugi samouništavajući.

Ljubav je aktivna briga za život i razvitak osobe koju volimo.