Autori citata - Albert Einstein

CitatAlbert Einstein

Um je poput padobrana; funkcionira samo ako je otvoren.

CitatAlbert Einstein

Samo su dvije stvari beskonačne: svemir i ljudska glupost; ali za ovo prvo nisam siguran.

CitatAlbert Einstein

The mind is like a parachute. It doesn’t work unless it’s open.

CitatAlbert Einstein

Ludilo je neprestano ponavljanje jedne te iste stvari uz očekivanje drugačijih rezultata.