Autori citata - B. Franklin

CitatB. Franklin

Čuvaj se malih pukotina; mala će pukotina potopiti i veliki brod.

CitatB. Franklin

Ne planirati znači planirati neuspjeh.