Autori citata - Tournier

CitatTournier

Kad su oči žene zamagljene suzama, onda je muškarac taj koji ne vidi jasno.