Narodne izreke

Citat

Budi pažljiv u onom što želiš jer bi ti se to moglo i ostvariti.

Komentari citata