Narodne izreke

Citat

Najiskrenije su one suze koje lijemo sami nad sobom.

Komentari citata