Narodne izreke

Citat

Ne obara se svako drvo prvim udarcem.

Komentari citata