Narodne izreke

Citat

Planinu će pomaknuti samo onaj koji je počeo s micanjem kamenčića.

Komentari citata