Narodne izreke

Citat

Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe.Izreka: Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe.
[Podijeli sliku]
27 pregleda izreke

Komentari citata