Narodne izreke

Citat

Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe.

Komentari citata