Narodne izreke

Citat

Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

Komentari citata