Ostale izreke

Citat

Bezumno je mrziti sve ruže jer si se ogrebao na jedan trn.

Komentari citata