Ostale izreke

Citat

Dobri ljudi mrze grijeh - iz ljubavi prema vrlini, zli ljudi mrze grijeh - iz straha od kazne.

Komentari citata