Ostale izreke

Citat

Nikada ne pružaj ruku tako daleko da je ne možeš povući.

Komentari citata