Ostale izreke

Citat

Ništa nije samo po sebi dobro ni loše; ovisi samo što o tome mislimo.

Komentari citata