Ostale izreke

Citat

Samo tuđim očima mogu se vidjeti vlastite mane.

Komentari citata