Ostale izreke

Citat

Slava je poput krugova na vodi; snaga im se smanjuje sve dok se ne izgube.

Komentari citata