Ostale izreke

Citat

Što se odgađa, se ne događa.

Komentari citata