Ostale izreke

Citat

Želiš li biti u skladu s drugima, najprije moraš biti u skladu sa samim sobom.

Komentari citata