Šaljive izreke

Citat

Griješiti je ljudski, ali ako vam se gumica istroši prije olovke, malo ste pretjerali.

Komentari citata