Šaljive izreke

Citat

Ne pijte da je zaboravite; vidjet će te ju dvostruko.

Komentari citata