Šaljive izreke

Citat

Nikad ne mogu da kažem onoliko mudrosti, koliko mogu da prešutim gluposti!

Komentari citata