Šaljive izreke

Citat

Ništa nije tako loše, da ne može biti gore.

Komentari citata