Ljubavne poruke

Poruka

Ako me pitaš za srce uzmi ga, ako me pitaš za život dat ću ti ga. Ali nikad ne traži da odeš od mene, jer umjesto krvi tečeš mi kroz vene.Poruka: Ako me pitaš za srce uzmi ga, ako me pitaš za život dat ću ti ga. Ali nikad ne traži da odeš od mene, jer umjesto krvi tečeš mi kroz vene.
[Podijeli sliku]
58 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke