Ljubavne poruke

Poruka

Ako nas drugi mrze, ako nam žele kraj pravi se da ništa ne znaš, tako ću i ja. Ne slušaj druge, bas tada voli me jače, neka dušmani vide da nam ništa ne znače.Poruka: Ako nas drugi mrze, ako nam žele kraj pravi se da ništa ne znaš, tako ću i ja. Ne slušaj druge, bas tada voli me jače, neka dušmani vide da nam ništa ne znače.
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke