Ljubavne poruke

Poruka

Bijeli galeb mi na prozor sletio, i šapnuo mi da je od tebe doletio. Poljubac mu dadoh da ga preda tebi, jer nikog sad radije poljubila nebi.Poruka: Bijeli galeb mi na prozor sletio, i šapnuo mi da je od tebe doletio. Poljubac mu dadoh da ga preda tebi, jer nikog sad radije poljubila nebi.
[Podijeli sliku]
65 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke