Ljubavne poruke

Poruka

Da čovjek osjeti ljubav nije nimalo lako, a srce je malo pa u njega ne može svatko. Ti sad razmisli zašto tebi ide ovaj stih, zašto te srce odvaja od svih?Poruka: Da čovjek osjeti ljubav nije nimalo lako, a srce je malo pa u njega ne može svatko. Ti sad razmisli zašto tebi ide ovaj stih, zašto te srce odvaja od svih?
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke