Ljubavne poruke

Poruka

Ja nisam cvijeće što se gazi. Ja nisam svijetlo što se gasi. Ja nisam rob što te sluša. Ja sam samo još jedna zaljubljena duša.Poruka: Ja nisam cvijeće što se gazi. Ja nisam svijetlo što se gasi. Ja nisam rob što te sluša. Ja sam samo još jedna zaljubljena duša.
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke