Ljubavne poruke

Poruka

Koliko cvijetu treba sunčev sjaj, toliko meni treba tvoj zagrljaj. Koliko pustinji trebaju kiše, ti meni trebaš još i više.Poruka: Koliko cvijetu treba sunčev sjaj, toliko meni treba tvoj zagrljaj. Koliko pustinji trebaju kiše, ti meni trebaš još i više.
[Podijeli sliku]
103 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke