Ljubavne poruke

Poruka

Lijepo je znati da postojiš u mom životu. Nije bitno ni koliko, ni od kada, a ni zašto. Lijepo je otvoriti oči i jednostavno znati da si blizu.Poruka: Lijepo je znati da postojiš u mom životu. Nije bitno ni koliko, ni od kada, a ni zašto. Lijepo je otvoriti oči i jednostavno znati da si blizu.
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke