Ljubavne poruke

Poruka

Majeni moj cvijete, tebi mi misji jete. Kao mjavi u tjavi, motas mi se po gjavi. Bubico moja ovo nije saja, pusu ti saje jena maja budaja.Poruka: Majeni moj cvijete, tebi mi misji jete. Kao mjavi u tjavi, motas mi se po gjavi. Bubico moja ovo nije saja, pusu ti saje jena maja budaja.
[Podijeli sliku]
43 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke