Ljubavne poruke

Poruka

Mnogi su mi ljubav priznali i kažu da zbog mene pate, da volim tebe nikako da shvate, al nitko nema ni dio srca moga, jer ću tebe voljet do kraja života svoga.Poruka: Mnogi su mi ljubav priznali i kažu da zbog mene pate, da volim tebe nikako da shvate, al nitko nema ni dio srca moga, jer ću tebe voljet do kraja života svoga.
[Podijeli sliku]
61 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke