Ljubavne poruke

Poruka

Moje oči postoje da tebe prate, ruke kad odeš da mi te vrate, duša postoji da me boli, a srce samo da tebe voli.Poruka: Moje oči postoje da tebe prate, ruke kad odeš da mi te vrate, duša postoji da me boli, a srce samo da tebe voli.
[Podijeli sliku]
123 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke