Ljubavne poruke

Poruka

Prvi put noćas kažem da te volim, da te moram naći i na kraju svijeta. Prvi put noćas kažem da te želim, kao vodu zemlja suha usred ljeta.Poruka: Prvi put noćas kažem da te volim, da te moram naći i na kraju svijeta. Prvi put noćas kažem da te želim, kao vodu zemlja suha usred ljeta.
[Podijeli sliku]
31 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke