Ljubavne poruke

Poruka

Ti misliš da sam sretna jer ti to moj pogled kaže. No srce gorko pati jer pogled često laže.Ti misliš da za mene svaka travka znači cvijet, ti misliš ako sretan si da je sretan cijeli svijet.Poruka: Ti misliš da sam sretna jer ti to moj pogled kaže. No srce gorko pati jer pogled često laže.Ti misliš da za mene svaka travka znači cvijet, ti misliš ako sretan si da je sretan cijeli svijet.
[Podijeli sliku]
124 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke