Ljubavne poruke

Poruka

Ti si osmjeh za moju tugu i sreća za nesreću ludu. Ti si ptica u visini neba, ti si cvijet u santi leda. Ti si za mene i mnogo više, nego što se može da napiše?Poruka: Ti si osmjeh za moju tugu i sreća za nesreću ludu. Ti si ptica u visini neba, ti si cvijet u santi leda. Ti si za mene i mnogo više, nego što se može da napiše?
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke