Ljubavne poruke

Poruka

Vojim te odavde pa do puževe kućice, pa do neba, pa na nebu pjobušim jenu maju jupicu, pa još goje, do visina, pa još više, vojim te znaš kojiko? Najviše.Poruka: Vojim te odavde pa do puževe kućice, pa do neba, pa na nebu pjobušim jenu maju jupicu, pa još goje, do visina, pa još više, vojim te znaš kojiko? Najviše.
[Podijeli sliku]
102 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke