Ljubavne poruke

Poruka

Vuku se dani jedan za drugim, dosadna kiša uporno pada, nestajem polako u satima dugim, a moje se srce samo tebi nada.Poruka: Vuku se dani jedan za drugim, dosadna kiša uporno pada, nestajem polako u satima dugim, a moje se srce samo tebi nada.
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke