Ljubavne poruke

Poruka

Zora rudi, sunce se budi i sviće dan lijep kao san... ležiš pored mene, gledam tvoje oči snene, nježno te poljubim i tiho ti šapnem... NIKADA ne idi od mene...Poruka: Zora rudi, sunce se budi i sviće dan lijep kao san...
ležiš pored mene, gledam tvoje oči snene, 
nježno te poljubim i tiho ti šapnem...
NIKADA ne idi od mene...
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke