Ostale poruke

Poruka

Ako ikad doživiš poraz, ne dozvoli da u tvom oku suza zablista, jer ljudi su zli, na ruševinama tvoje sreće, sagradit će spomenik svojoj pobijedi.Poruka: Ako ikad doživiš poraz, ne dozvoli da u tvom oku suza zablista, jer ljudi su zli, na ruševinama tvoje sreće, sagradit će spomenik svojoj pobijedi.
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke