Ostale poruke

Poruka

Bog nije obećao dan bez bola, smjeh bez tuge, put bez trnja; ali je obećao snagu za dan, utjehu za suze i svijetlo za put.Poruka: Bog nije obećao dan bez bola, smjeh bez tuge, put bez trnja; ali je obećao snagu za dan, utjehu za suze i svijetlo za put.
[Podijeli sliku]
121 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke