Ostale poruke

Poruka

I da me bude sram i da me osude, kada se probudim, da bolje ne bude. Ma sve ću podnijeti, neću se kajati, i da me bace na dno opet ću stajati.Poruka: I da me bude sram i da me osude, kada se probudim, da bolje ne bude. Ma sve ću podnijeti, neću se kajati, i da me bace na dno opet ću stajati.
[Podijeli sliku]
61 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke