Ostale poruke

Poruka

Ova poruka ima svoj zadatak, da ti stavi na usne osmijeh sladak. Ako nije uspjela odmah je se riješi, a ako jest opet se nasmiješi.Poruka: Ova poruka ima svoj zadatak, da ti stavi na usne osmijeh sladak. Ako nije uspjela odmah je se riješi, a ako jest opet se nasmiješi.
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke