Ostale poruke

Poruka

Potrebna je sekunda da ti se netko svidi, potreban je sat da se zaljubiš, potreban je dan da ga zavoliš, potreban je život da ga zaboraviš.Poruka: Potrebna je sekunda da ti se netko svidi, potreban je sat da se zaljubiš, potreban je dan da ga zavoliš, potreban je život da ga zaboraviš.
[Podijeli sliku]
68 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke