Ostale poruke

Poruka

Rano je jutro i tebi se spava, trljaš okice i pada ti glava. Nije mi žao što te baš ja budim, jer želim čitav dan da te ljubim.Poruka: Rano je jutro i tebi se spava, trljaš okice i pada ti glava. Nije mi žao što te baš ja budim, jer želim čitav dan da te ljubim.
[Podijeli sliku]
127 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke