Ostale poruke

Poruka

Vjeruješ li u ljubav na prvi pogled? Ili želiš da još jednom prođem pored tebe?!?Poruka: Vjeruješ li u ljubav na prvi pogled? Ili želiš da još jednom prođem pored tebe?!?
[Podijeli sliku]
105 pregleda sms poruke

Komentari sms poruke